Header Ads

PAKAYAN TAQWA : GAUN PARA BIDADARI

Pilih mana? Pilih pakaian taqwa  atau pakaian jahiliyah. Ya  PAllah, saksikanlah kami  memenuhi seruan-Mu untuk  mengenakan pakaian taqwa ini. Gaun  para bidadari! Seperti apakah gaun  perempuan bertaqwa itu? Bukan  sebatas 'tertutup, tapi juga sempurna,  Simak ya.

 1.  Jilbab Jilbab itu bukan kerudung.  Kerudung dalam Al Qur`an surah An  Nuur : 31 disebut dengan istilah khimar (jamaknya :  khumur), bukan jilbab. Sedangkan jilbab  keterangannya seperti apa yang terdapat dalam surah  Al Ahzab : 59, yakni baju longgar yang menutupi  seluruh tubuh perempuan dari atas sampai bawah:  “Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin:  "Hendaklah mereka mengulurkan jilbab-nya ke  seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya  mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka  tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun  lagi Maha penyayang." (QS. al-Ahzab 59).

2. Kerudung  Sementara untuk kerudung atau khimar, yaitu  kain penutup kepala atau apa saja yang serupa  dengannya yang berfungsi menutupi seluruh kepala,  leher, dan lubang baju di dada. Nah, kalo sudah  lengkap bin sempurna kedua jenis pakaian ini  (jilbab dan khimar) maka perempuan dibolehkan  baginya keluar dari rumah menuju kehidupan umum  seperti pasar, kerja, sekolah, dll.   Pakaian inilah yang kelak akan membuat  perempuan masuk sorga, bertemu dengan para  bidadari dan para bidadari pun cemburu padanya.  Subhanallah!

 ******


 "Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang  sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah  disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka), dan  tidak pula oleh jin." (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 56 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.