Header Ads

Menjadi Wanita Pembebeas

Apabila ALLAH memberi hidayah kepada seseorang  melalui upayamu, itu lebih baik bagimu daripada apa yang  dijangkau matahari sejak terbit sampai terbenam.” [HR. al-Bukhari & Muslim].

Dakwah. Itulah yang dianjurkan oleh ALLAH Swt.  buat kita semua yang ngaku beriman. Banyak  Dbanget ayat-ayat-Nya yang menjelaskan dengan  penuh ketegasan untuk kita berdakwah. Mau laki-laki,  perempuan, semua wajib berdakwah. Nggak ada yang  terbebas dari kewajiban dakwah ini melainkan bagi orang-orang yang belum baligh, atau gila. ALLAH Swt. berfirman: “Kamu adalah Umat yang terbaik yang dilahirkan untuk  manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah  dari yang mungkar, dan berimanlah kepada ALLAH Swt.”  [TQS. Ali-'Imran: 104].

Rasulullah saw. juga bersabda: “Siapa saja diantara kalian yang melihat kemungkaran,  ubahlah dengan tangannya (kekuasaannya); jika tidak  mampu, ubahlah dengan lisannya; jika tidak mampu,  ubahlah dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya  iman.” [HR. Muslim].

En masih banyak lagi dalil-dalil yang mewajibkan untuk  kita turut berdakwah. Nah, jadi mesti mau punya cita-cita  buat jadi pengemban dakwah yang tangguh. Menjadi  Muslimah yang ideal dengan menjadikan track hidupnya  hanya untuk berdakwah. Tanpa melepaskan peran dirinya  sebagai seorang anak, adik-kakak, pelajar, pekerja,  tetangga, sahabat, dlsb, kita melakukan semua peran ituh  dalam satu rel saja bernama dakwah.

Coz mengharapkan  aktivitas kita berbuah amalan ibadah yang berpahala, en  bisa menjadi tabungan kita buat meraih surga-Nya. Khilafah kini sudah tiada. Syari'ah kini hanya diemban  oleh individu-individu saja. Kalo bukan kita yang bergerak  menuju ke arah taghyir al-inqilabiyah (perubahan yang  revolusioner) ituh, siapa lagi?! Remaja adalah ujung  tombak sebuah perubahan. Dulu, ketika Rasulullah saw.  berdakwah menyebarkan Islam, ada seorang Ali bin Abi  Thalib yang mulai turut mengikuti kajiannya Rasulullah saw.  

Padahal saat itu sahabat Ali ra. masih berusia 8 tahun. Lalu  ada Thalhah bin Ubaidillah (10 tahun), Arqam bin Abi  Arqam (12 tahun), Abdullah bin Mas'ud (14 tahun), yang  ituh makin menerangkan kepada kita bahwa justru remaja  ituh memiliki peran yang amat besar untuk dakwah en  Islam. 

So, mari kawan. Jangan lagi ragu. Ambil peran dalam  satu barisan perjuangan. Jadilah wanita pembebas yang  membebaskan kawan-kawan kita dari belenggu kemaksiatan. Kita nggak  perlu hijrah ke planet lain. Lahan kita adalah planet bumi ini. Yakinilah,  bumi ini akan sejahtera, jika hanya menerapkan hukum Syari'ah secara  keseluruhan.


 Oke yah?! Qod yu'tinallaahul quwwah limuwash-sholatassiyaar 'alath-thoriiq ila haadzihil haqiiqoh, wa hadzaa huu  di'aayah. Semoga ALLAH memberikan kita kekuatan untuk senantiasa  menapaki jalan kebenaran ini, yaitu dakwah. Allahumma aamiin.  []

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.